Voorwaarden voor gebruik

Algemene Voorwaarden

WELKOM OP www.adidaschoenen.nl. LEES ASSEBLIEF DE VOLGENDE TERMEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN ("GEBRUIKSVOORWAARDEN") NADENS VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

www.adidaschoenen.nl die zowel gratis als vergoeding gebaseerde diensten biedt. Het volgende laat de voorwaarden zien die van toepassing zijn op uw gebruik van www.adidaschoenen.nl. www.adidaschoenen.nl behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de informatie, diensten en producten die beschikbaar zijn via deze website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden (ook hierna "Overeenkomst").

Acceptatie

Uw gebruik van de website is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van de voorwaarden, notities en disclaimers hieronder vermeld ("Algemene Voorwaarden"). Uw gebruik van de website vormt uw akkoord met de Algemene Voorwaarden. www.adidaschoenen.nl behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Uw voortgezette gebruik van de website nadat een wijziging van kracht is, vormt een afspraak van u om te houden en gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden, zoals gewijzigd.

Capaciteit

De producten op de Website is alleen beschikbaar voor particulieren die juridisch bindende contracten kunnen maken. De producten zijn niet beschikbaar voor personen onder de 18 jaar en andere personen die wettelijk verboden zijn tot het aangaan van bindende contracten.

Bestellingen

Elke bestelling die u op de wijze heeft geplaatst beschreven op deze website is een aanbod van u om een ​​bepaald product te kopen voor de prijs (inclusief de levering) die op deze website is gespecificeerd op het moment dat u uw bestelling plaatst op deze Algemene Voorwaarden. www.adidaschoenen.nl behoudt zich het recht voor om uw aanbod om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren, met inbegrip van, zonder beperking, de onbeschikbaarheid van producten, een fout in de prijs of de productbeschrijving op deze website of een fout in uw bestelling. Uw contract met www.adidaschoenen.nl komt pas op als het bevestiging van ontvangst van uw bestelling en betaling ontvangt.

Reproductie en diversiteit

Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat onze producten en de website worden zo nauwkeurig mogelijk gereproduceerd. Er kan echter een subtiele kleurvariatie tussen de website en de producten zelf zijn. Wij bedanken u voor het begrip in deze zaak.

Beperking van aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot nalatigheid, zal www.adidaschoenen.nl aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om deze website of de prestaties van de widgets of producten te gebruiken , ook al is www.adidaschoenen.nl of geautoriseerde vertegenwoordigers van www.adidaschoenen.nl geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval overschrijdt de totale aansprakelijkheid van www.adidaschoenen.nl ten aanzien van u voor schade, verliezen en oorzaken van de actie (of het nu in contract, nalatigheid of anderszins) het bedrag dat u betaald heeft, om toegang te krijgen tot deze Website.

Links

Als de website links bevat naar websites die niet worden gehandhaafd, gecontroleerd of geassocieerd met www.adidaschoenen.nl en er geen onderschrijving of enige representatie van de juistheid van de informatie bevat op die websites. www.adidaschoenen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, eigendom of enig ander aspect van de informatie op deze websites.

Beveiliging & Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en de beveiliging van alle informatie die ons is verstrekt, zodat wij uw bestelling kunnen verwerken.

Ons gegevensbeschermingsbeleid

Wij verzamelen of houden geen persoonlijke gegevens over u, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor ons om dit te doen. Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens.

Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen of verwerkt, worden bijgehouden en worden vernietigd zodra de reden voor het verzamelen of de verwerking is verlopen.

Er worden geen persoonlijke gegevens over klanten doorgegeven aan derden, behalve om de levering van de goederen aan u te voldoen en zoals nodig is om credit- of betaalpasbetalingen te verwerken.

Uw privacy en vertrouwen worden te allen tijde gerespecteerd.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te voorzien van informatie over producten, diensten, promoties en speciale aanbiedingen waar u heeft aangegeven dat dit is aanvaardbaar door het vakje niet op de 'checkout pages' te controleren.

Beveiliging

De beveiliging van uw transactie is belangrijk voor ons en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden gezien, is het beschermd door het betalingsproces. Om dit te doen gebruiken we een veilige server om de informatie te encryptie voordat deze wordt verzonden naar de betalingsverwerker.

Termijnbeëindiging

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u wanneer u toegang heeft tot de website . www.adidaschoenen.nl behoudt het recht om naar eigen goeddunken uw gebruik van de website te beëindigen of te beperken, zonder mededeling, om welke reden dan ook, en zonder aansprakelijkheid aan u of derden. Bovendien kunnen deze voorwaarden, of een deel daarvan, door www.adidaschoenen.nl zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, worden beëindigd.

Laatste herziening op januari 2015

Schadevergoeding

U gaat akkoord met de bepalingen van Copyright, Disclaimer, Beperking van Aansprakelijkheid, Schadevergoeding en Diversen. vrijwaring, verdediging en schadeloosstelling van www.adidaschoenen.nl, haar werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers van en tegen alle vorderingen, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenkosten die voortvloeien uit of verband houden met in ieder geval op uw gebruik van deze website.